Ceremoniile militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Armatei României (The Day of the Romanian Armed Forces)

Depunerea unei coroane de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Cãtãlin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior)

Depunerea unei coroane de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Cătălin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior)