Ceremoniile militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Armatei României (The Day of the Romanian Armed Forces)

Depunerea unei coroane de flori la Monumentul închinat Eroilor militari români cãzuþi la datorie - foto Cãtãlin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action)

Depunerea unei coroane de flori la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuți la datorie - foto Cătălin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action)