Ceremoniile militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Armatei României (The Day of the Romanian Armed Forces)

Defilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardã la Monumentul închinat Eroilor militari români cãzuþi la datorie - foto Cãtãlin Ovreiu
(The troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching in front of the Memorial of Romanian heroes killed in action)

Defilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardă la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuți la datorie - foto Cătălin Ovreiu
(The troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching in front of the Memorial of Romanian heroes killed in action)