Ceremoniile militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Armatei României (The Day of the Romanian Armed Forces)

Ceremonie militarã în memoria eroilor patriei desfãºuratã în municipiul Ploieºti - foto Eusebio Constantin
(Military ceremony organized in memory of the country’s heroes at Ploieºti)

Ceremonie militară în memoria eroilor patriei desfășurată în municipiul Ploiești - foto Eusebio Constantin
(Military ceremony organized in memory of the country’s heroes at Ploiești)