Ceremonie de comemorare a sergentului Gavril Nicorici organizatã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale (Commemoration ceremony for Sergeant Gavril Nicorici  organized at defence ministry location ) - foto Cãtãlin Ovreiu Ceremonie de comemorare a sergentului Gavril Nicorici organizatã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale (Commemoration ceremony for Sergeant Gavril Nicorici  organized at defence ministry location ) - foto Petricã MihalacheCeremonie de comemorare a sergentului Gavril Nicorici organizatã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale (Commemoration ceremony for Sergeant Gavril Nicorici  organized at defence ministry location ) - foto Petricã Mihalache
Ceremonie de comemorare a sergentului Gavril Nicorici organizată la sediul Ministerului Apărării Naționale (Commemoration ceremony for Sergeant Gavril Nicorici organized at defence ministry location ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 766 ori.
Ceremonie de comemorare a sergentului Gavril Nicorici organizată la sediul Ministerului Apărării Naționale (Commemoration ceremony for Sergeant Gavril Nicorici organized at defence ministry location ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 717 ori.
Ceremonie de comemorare a sergentului Gavril Nicorici organizată la sediul Ministerului Apărării Naționale (Commemoration ceremony for Sergeant Gavril Nicorici organized at defence ministry location ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 676 ori.
Ceremonie organizatã în poligonul Cincu (Ceremony organized at Cincu firing range) - foto Valentin CiobîrcãMilitarii din Poligonul Cincu pãstreazã un moment de reculegere în memoria sergentului Gavril Nicorici (Troops holding a minute’s silence in memory of Sergeant Gavril Nicorici, at Cincu firing range) - foto Valentin Ciobîrcã Ceremonie organizatã la sediul SMFA în memoria sergentului Gavril Nicorici (Ceremony organized at the Air Force Staff location in memory of Sergeant Gavril Nicorici)
Ceremonie organizată în poligonul Cincu (Ceremony organized at Cincu firing range) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 682 ori.
Militarii din Poligonul Cincu păstrează un moment de reculegere în memoria sergentului Gavril Nicorici (Troops holding a minute’s silence in memory of Sergeant Gavril Nicorici, at Cincu firing range) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 703 ori.
Ceremonie organizată la sediul SMFA în memoria sergentului Gavril Nicorici (Ceremony organized at the Air Force Staff location in memory of Sergeant Gavril Nicorici)
Vizualizat: 675 ori.
Ceremonie organizatã la Brigada 2 Infanterie din Craiova (Ceremony organized at the 2nd Infantry Brigade in Craiova) - foto Cristian SurugiuCeremonie organizatã la sediul Brigãzii 2 Vânãtori de Munte din Braºov (Ceremony organized at the 2nd Mountain Troops Brigade in Braºov)Ceremonie organizatã la sediul Brigãzii 61 Vânãtori de Munte din Miercurea Ciuc (Ceremony organized at the 61st  Mountain Troops Brigade in Miercurea Ciuc) - foto Laurenþiu Andriesei
Ceremonie organizată la Brigada 2 Infanterie din Craiova (Ceremony organized at the 2nd Infantry Brigade in Craiova) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 627 ori.
Ceremonie organizată la sediul Brigăzii 2 Vânători de Munte din Brașov (Ceremony organized at the 2nd Mountain Troops Brigade in Brașov)
Vizualizat: 606 ori.
Ceremonie organizată la sediul Brigăzii 61 Vânători de Munte din Miercurea Ciuc (Ceremony organized at the 61st Mountain Troops Brigade in Miercurea Ciuc) - foto Laurențiu Andriesei
Vizualizat: 572 ori.
Ceremonie organizatã de SMFN în portul militar Constanþa (Ceremony organized by the Navy Staff in the military port Constanþa) - foto Ion BurghiºanCeremonie organizatã la sediul Batalionului 191 Infanterie din Arad (Ceremony organized at 191st Infantry Battalion location in Arad)Ceremonia organizatã la Comandamentul Diviziei 4 Infanterie Gemina (Ceremony organized at the 4th Gemina Infantry Division Command  ) - foto Emil Moritz
Ceremonie organizată de SMFN în portul militar Constanța (Ceremony organized by the Navy Staff in the military port Constanța) - foto Ion Burghișan
Vizualizat: 533 ori.
Ceremonie organizată la sediul Batalionului 191 Infanterie din Arad (Ceremony organized at 191st Infantry Battalion location in Arad)
Vizualizat: 525 ori.
Ceremonia organizată la Comandamentul Diviziei 4 Infanterie Gemina (Ceremony organized at the 4th Gemina Infantry Division Command ) - foto Emil Moritz
Vizualizat: 454 ori.
Ceremonie organizatã în garnizoana Dej (Ceremony organized in Dej garrison) - foto Stelian Cireaºã
Ceremonie organizată în garnizoana Dej (Ceremony organized in Dej garrison) - foto Stelian Cireașă
Vizualizat: 477 ori.