Ceremonii de comemorare a sergentului Gavril Nicorici (Commemoration ceremonies for Sergeant Gavril Nicorici)

Ceremonie organizatã în poligonul Cincu (Ceremony organized at Cincu firing range) - foto Valentin Ciobîrcã

Ceremonie organizat„ Ón poligonul Cincu (Ceremony organized at Cincu firing range) - foto Valentin CiobÓrc„