Cãpitan-comandorul Laurenþiu-Nicolae Chiriþã (Captain Commander Laurenþiu-Nicolae Chiriþã)Cãpitan-comandorul Sorin-Traian Avram (Captain Commander Sorin-Traian Avram)Ceremonie de comemorare organizatã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale (Commemoration ceremony at the Ministry of National Defence ) - foto Cãtãlin Ovreiu
Căpitan-comandorul Laurențiu-Nicolae Chiriță (Captain Commander Laurențiu-Nicolae Chiriță)
Vizualizat: 1251 ori.
Căpitan-comandorul Sorin-Traian Avram (Captain Commander Sorin-Traian Avram)
Vizualizat: 1207 ori.
Ceremonie de comemorare organizată la sediul Ministerului Apărării Naționale (Commemoration ceremony at the Ministry of National Defence ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 975 ori.
Ceremonie de comemorare organizatã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale (Commemoration ceremony at the Ministry of National Defence ) - foto Cãtãlin Ovreiu Ceremonie organizatã la sediul Brigãzii 2 Infanterie din Craiova (Ceremony at the 2nd Infantry Brigade, Craiova)Ceremonie organizatã la Flotila 95 Aerianã Bacãu (Ceremony at the 95th Air Flotilla, Bacãu) - foto Gelu Miron
Ceremonie de comemorare organizată la sediul Ministerului Apărării Naționale (Commemoration ceremony at the Ministry of National Defence ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 767 ori.
Ceremonie organizată la sediul Brigăzii 2 Infanterie din Craiova (Ceremony at the 2nd Infantry Brigade, Craiova)
Vizualizat: 781 ori.
Ceremonie organizată la Flotila 95 Aeriană Bacău (Ceremony at the 95th Air Flotilla, Bacău) - foto Gelu Miron
Vizualizat: 869 ori.
Ceremonie organizatã în Poligonul Cincu în memoria celor doi piloþi (Ceremony at Cincu firing range in memory of the two pilots ) - foto Valentin CiobîrcãCeremonie organizatã în Poligonul Cincu (Ceremony at Cincu firing range) - foto Valentin CiobîrcãAspect de la ceremonia desfãºuratã la sediul Statului Major al Forþelor Terestre (Ceremony at the Land Forces Staff location) - foto SMFT
Ceremonie organizată în Poligonul Cincu în memoria celor doi piloți (Ceremony at Cincu firing range in memory of the two pilots ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 876 ori.
Ceremonie organizată în Poligonul Cincu (Ceremony at Cincu firing range) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 942 ori.
Aspect de la ceremonia desfășurată la sediul Statului Major al Forțelor Terestre (Ceremony at the Land Forces Staff location) - foto SMFT
Vizualizat: 958 ori.
Ceremonie militarã desfãºuratã de militarii Batalionului 811 Infanterie "Dragonii Transilvani" în Baza militarã Apache din Afganistan (Ceremony organized by the troops of the 811th  "Dragonii Transilvani" Infantry Battalion at Apache military base in Afghanistan) - foto Radu MureºanCeremonie de comemorare a celor doi piloþi desfãºuratã la Statul Major al Forþelor Aeriene (Ceremony commemorating the two pilots at the Air Force Staff location) - foto SMFA
Ceremonie militară desfășurată de militarii Batalionului 811 Infanterie "Dragonii Transilvani" în Baza militară Apache din Afganistan (Ceremony organized by the troops of the 811th "Dragonii Transilvani" Infantry Battalion at Apache military base in Afghanistan) - foto Radu Mureșan
Vizualizat: 1102 ori.
Ceremonie de comemorare a celor doi piloți desfășurată la Statul Major al Forțelor Aeriene (Ceremony commemorating the two pilots at the Air Force Staff location) - foto SMFA
Vizualizat: 980 ori.