Accident aviatic īn judežul Cluj (Air Accident in Cluj County)

Ceremonie organizatã în Poligonul Cincu (Ceremony at Cincu firing range) - foto Valentin Ciobîrcã

Ceremonie organizatć īn Poligonul Cincu (Ceremony at Cincu firing range) - foto Valentin Ciobīrcć