Exercițiul de nivel strategic „DACIA 2010” (Strategic Exercise "DACIA 2010")

Aspect de la tragerile pe timp de noapte desfãºurate în Poligonul Cincu (Night shooting at Cincu firing range) - foto Vali Ciobîrcã

Aspect de la tragerile pe timp de noapte desfășurate în Poligonul Cincu (Night shooting at Cincu firing range) - foto Vali Ciobîrcă