Exercițiul de nivel strategic „DACIA 2010” (Strategic Exercise "DACIA 2010")

Exerciþiu desfãºurat în Poligonul Babadag - foto Mihai Egorov

Exercițiu desfășurat în Poligonul Babadag - foto Mihai Egorov