Exercițiul de nivel strategic „DACIA 2010” (Strategic Exercise "DACIA 2010")

Aspect de la Exerciþiul DACIA 2010 (Exercise "DACIA 2010") - foto Vali Ciobîrcã

Aspect de la Exercițiul DACIA 2010 (Exercise "DACIA 2010") - foto Vali Ciobîrcă