Exercițiul de nivel strategic „DACIA 2010” (Strategic Exercise "DACIA 2010")

Ministrul Gabriel Oprea îi felicitã pe comandanþii unitãþilor militare care au executat trageri pe timp de noapte în data de 2 noiembrie (Minister Gabriel Oprea congratulating the commanders of units that conducted the night shooting session on November 2 ) - foto Vali Ciobîrcã

Ministrul Gabriel Oprea îi felicită pe comandanții unităților militare care au executat trageri pe timp de noapte în data de 2 noiembrie (Minister Gabriel Oprea congratulating the commanders of units that conducted the night shooting session on November 2 ) - foto Vali Ciobîrcă