Vizita oficială a ministrului apărării naționale în R.P. Chineză (Defence Minister’s Official Visit to the People’s Republic of China)

Aspect din timpul dicuþiilor oficiale de la sediul Ministerului chinez al Apãrãrii Naþionale (Official talks at the Chinese defence ministry location) - foto chinamil.com.cn

Aspect din timpul dicuțiilor oficiale de la sediul Ministerului chinez al Apărării Naționale (Official talks at the Chinese defence ministry location) - foto chinamil.com.cn