Vizita oficială a ministrului apărării naționale în R.P. Chineză (Defence Minister’s Official Visit to the People’s Republic of China)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea împreunã cu omologul chinez Liang Guanglie în timpul ceremoniei de primire la sediul Ministerului chinez al Apãrãrii Naþionale (The Minister of National Defence Gabriel Oprea and his Chinese counterpart, Mr. Liang Guanglie attending the welcome ceremony organized at the Chinese Minister of National Defence) - foto chinamil.com.cn

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea împreună cu omologul chinez Liang Guanglie în timpul ceremoniei de primire la sediul Ministerului chinez al Apărării Naționale (The Minister of National Defence Gabriel Oprea and his Chinese counterpart, Mr. Liang Guanglie attending the welcome ceremony organized at the Chinese Minister of National Defence) - foto chinamil.com.cn