Vizita oficială a ministrului apărării naționale în R.P. Chineză (Defence Minister’s Official Visit to the People’s Republic of China)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea împreunã cu generalul Li Shiming în timpul ceremonie de închidere a exerciþiului (Minister Oprea and General Li Shiming attending the closing ceremony) - foto MApN

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea împreună cu generalul Li Shiming în timpul ceremonie de închidere a exercițiului (Minister Oprea and General Li Shiming attending the closing ceremony) - foto MApN