Vizita oficială a ministrului apărării naționale în R.P. Chineză (Defence Minister’s Official Visit to the People’s Republic of China)

Generalul Li Shiming  medaliazã un militar român participant la exerciþiu (General Li Shiming awarding a medal to one of the Romanian soldiers participating in the exercise ) - foto MApN

Generalul Li Shiming medaliază un militar român participant la exercițiu (General Li Shiming awarding a medal to one of the Romanian soldiers participating in the exercise ) - foto MApN