Vizita oficială a ministrului apărării naționale în R.P. Chineză (Defence Minister’s Official Visit to the People’s Republic of China)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea felicitã militarii participanþi la exerciþiu (Minister Oprea congratulating the troops participating in the exercise ) - foto MApN

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea felicită militarii participanți la exercițiu (Minister Oprea congratulating the troops participating in the exercise ) - foto MApN