Vizita oficială a ministrului apărării naționale în R.P. Chineză (Defence Minister’s Official Visit to the People’s Republic of China)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea rosteºte o alocuþiune la ceremonia de închidere a exerciþiului "Friendship Action 2010" (Minister Gabriel Oprea delivering his speech at the closing ceremony of exercise "Friendship Action 2010") - foto MApN

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea rostește o alocuțiune la ceremonia de închidere a exercițiului "Friendship Action 2010" (Minister Gabriel Oprea delivering his speech at the closing ceremony of exercise "Friendship Action 2010") - foto MApN