Vizita oficială a ministrului apărării naționale în R.P. Chineză (Defence Minister’s Official Visit to the People’s Republic of China)

Aspect din timpul ceremoniei de închidere a exerciþiului "Friendship Action 2010" (Closing ceremony of common training exercise "Friendship Action 2010") - foto MApN

Aspect din timpul ceremoniei de închidere a exercițiului "Friendship Action 2010" (Closing ceremony of common training exercise "Friendship Action 2010") - foto MApN