Secretarul de stat Viorel Oancea trece în revistã Garda de onoare (State Secretary Viorel Oancea reviewing the Guard of Honor ) - foto Dan Nistor

Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºuratã la Craiova (The military ceremony in Craiova) - foto Dan Nistor
Aspect din timpul efectuãrii Apelului Solemn (Solemn Call) - foto Dan Nistor
Secretarul de stat Viorel Oancea trece în revistă Garda de onoare (State Secretary Viorel Oancea reviewing the Guard of Honor ) - foto Dan Nistor

Vizualizat: 2515 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurată la Craiova (The military ceremony in Craiova) - foto Dan Nistor
Vizualizat: 2634 ori.
Aspect din timpul efectuării Apelului Solemn (Solemn Call) - foto Dan Nistor


Vizualizat: 2124 ori.
Defilarea militarilor Batalionului 20 Infanterie ºi a Elementului de comandã ºi control (Combined Team Zabul) (Troops of the 20th "Scorpionii Negri" Infantry Battalion and the Combined Team Zabul marching ) - foto Dan Nistor
Defilarea militarilor Batalionului 20 Infanterie și a Elementului de comandă și control (Combined Team Zabul) (Troops of the 20th "Scorpionii Negri" Infantry Battalion and the Combined Team Zabul marching ) - foto Dan Nistor


Vizualizat: 2453 ori.