Ceremonii de comemorare a militarilor căzuți la datorie în Poligonul Cincu

Aspecte de la ceremonia de comemorare desfãºuratã în baza Lagman, Afganistan - foto Radu Mureºan

Aspecte de la ceremonia de comemorare desfășurată în baza Lagman, Afganistan - foto Radu Mureșan