1 Decembrie - Ziua Națională a României (December1st The National Day of Romania)

Aspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Târgu Mureº (Ceremony in Târgu Mureº garrison ) - foto A. Popescu

Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Târgu Mureș (Ceremony in Târgu Mureș garrison ) - foto A. Popescu