Parada Militară organizată în București (Military parade in Bucharest)

Aspect de la Parada militarã organizatã în Piaþa Arcului de Triumf (Military parade in the Arcul de Triumf Square)  - foto Valentin Ciobârcã

Aspect de la Parada militară organizată în Piața Arcului de Triumf (Military parade in the Arcul de Triumf Square) - foto Valentin Ciobârcă