Preºedintele României, Traian Bãsescu, trece în revistã Garda de onoare - foto Vali Ciobârcã
(President Traian Bãsescu reviewing the Guard of Honor)Aspect de la ceremonia militarã prilejuitã de învestirea generalului-maior ªtefan Dãnilã în funcþia de ºef al Statului Major General - foto Vali Ciobârcã
(Military ceremony for the appointment of Major General ªtefan Dãnilã as Chief of General Staff)Aspect de la ceremonia militarã prilejuitã de învestirea generalului-maior ªtefan Dãnilã în funcþia de ºef al Statului Major General - foto Vali Ciobârcã 
(Military ceremony for the appointment of Major General ªtefan Dãnilã as Chief of General Staff)
Președintele României, Traian Băsescu, trece în revistă Garda de onoare - foto Vali Ciobârcă
(President Traian Băsescu reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 2142 ori.
Aspect de la ceremonia militară prilejuită de învestirea generalului-maior Ștefan Dănilă în funcția de șef al Statului Major General - foto Vali Ciobârcă
(Military ceremony for the appointment of Major General Ștefan Dănilă as Chief of General Staff)
Vizualizat: 2182 ori.
Aspect de la ceremonia militară prilejuită de învestirea generalului-maior Ștefan Dănilă în funcția de șef al Statului Major General - foto Vali Ciobârcă
(Military ceremony for the appointment of Major General Ștefan Dănilă as Chief of General Staff)
Vizualizat: 1880 ori.
Aspect de la ceremonia militarã prilejuitã de învestirea generalului-maior ªtefan Dãnilã în funcþia de ºef al Statului Major General - foto Vali Ciobârcã 
(Military ceremony for the appointment of Major General ªtefan Dãnilã as Chief of General Staff) Generalul-maior ªtefan Dãnilã primeºte Drapelul de luptã al Statului Major General - foto Vali Ciobârcã 
(Major General ªtefan Dãnilã takes over the Colors of the General Staff)Discursul amiralului Gheorghe Marin - foto Vali Ciobârcã
(Admiral Gheorghe Marin delivering a speech)
Aspect de la ceremonia militară prilejuită de învestirea generalului-maior Ștefan Dănilă în funcția de șef al Statului Major General - foto Vali Ciobârcă
(Military ceremony for the appointment of Major General Ștefan Dănilă as Chief of General Staff)
Vizualizat: 3156 ori.
Generalul-maior Ștefan Dănilă primește Drapelul de luptă al Statului Major General - foto Vali Ciobârcă
(Major General Ștefan Dănilă takes over the Colors of the General Staff)
Vizualizat: 3215 ori.
Discursul amiralului Gheorghe Marin - foto Vali Ciobârcă
(Admiral Gheorghe Marin delivering a speech)
Vizualizat: 2559 ori.
Discursul generalului-maior ªtefan Dãnilã - foto Vali Ciobârcã
(Major General ªtefan Dãnilã delivering a speech)Discursul ministrului apãrãrii naþionale Gabriel Oprea - foto Vali Ciobârcã
(Defence minister Gabriel Oprea delivering a speech)Discursul preºedintelui Traian Bãsescu - foto Sorin Lupºa
(President Traian Bãsescu delivering a speech)
Discursul generalului-maior Ștefan Dănilă - foto Vali Ciobârcă
(Major General Ștefan Dănilă delivering a speech)
Vizualizat: 2625 ori.
Discursul ministrului apărării naționale Gabriel Oprea - foto Vali Ciobârcă
(Defence minister Gabriel Oprea delivering a speech)
Vizualizat: 2279 ori.
Discursul președintelui Traian Băsescu - foto Sorin Lupșa
(President Traian Băsescu delivering a speech)
Vizualizat: 2046 ori.
Aspect de la ceremonia militarã prilejuitã de învestirea generalului-maior ªtefan Dãnilã în funcþia de ºef al Statului Major General - foto Petricã Mihalache
(Military ceremony for the appointment of Major General ªtefan Dãnilã as Chief of General Staff)
Aspect de la ceremonia militară prilejuită de învestirea generalului-maior Ștefan Dănilă în funcția de șef al Statului Major General - foto Petrică Mihalache
(Military ceremony for the appointment of Major General Ștefan Dănilă as Chief of General Staff)
Vizualizat: 2430 ori.