Ceremonia militară prilejuită de învestirea generalului-maior Ștefan Dănilă în funcția de șef al Statului Major General (Major General Ștefan Dănilă Appointed Chief of General Staff)

Generalul-maior ªtefan Dãnilã primeºte Drapelul de luptã al Statului Major General - foto Vali Ciobârcã 
(Major General ªtefan Dãnilã takes over the Colors of the General Staff)

Generalul-maior Ștefan Dănilă primește Drapelul de luptă al Statului Major General - foto Vali Ciobârcă
(Major General Ștefan Dănilă takes over the Colors of the General Staff)