Ceremonia militară prilejuită de învestirea generalului-maior Ștefan Dănilă în funcția de șef al Statului Major General (Major General Ștefan Dănilă Appointed Chief of General Staff)

Discursul amiralului Gheorghe Marin - foto Vali Ciobârcã
(Admiral Gheorghe Marin delivering a speech)

Discursul amiralului Gheorghe Marin - foto Vali Ciobârcă
(Admiral Gheorghe Marin delivering a speech)