Ceremonia militară prilejuită de învestirea generalului-maior Ștefan Dănilă în funcția de șef al Statului Major General (Major General Ștefan Dănilă Appointed Chief of General Staff)

Discursul generalului-maior ªtefan Dãnilã - foto Vali Ciobârcã
(Major General ªtefan Dãnilã delivering a speech)

Discursul generalului-maior Ștefan Dănilă - foto Vali Ciobârcă
(Major General Ștefan Dănilă delivering a speech)