Ceremonia militară prilejuită de învestirea generalului-maior Ștefan Dănilă în funcția de șef al Statului Major General (Major General Ștefan Dănilă Appointed Chief of General Staff)

Discursul ministrului apãrãrii naþionale Gabriel Oprea - foto Vali Ciobârcã
(Defence minister Gabriel Oprea delivering a speech)

Discursul ministrului apărării naționale Gabriel Oprea - foto Vali Ciobârcă
(Defence minister Gabriel Oprea delivering a speech)