Ceremonia de învestire a generalului-maior Fănică Cârnu în funcția de șef al SMFA (Major General Fănică Cârnu Appointed Chief of Air Force Staff)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea salutã Drapelul de luptã (The Minister of National Defence Gabriel Oprea saluting the Unit Colours) - foto Vali Ciobârcã

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea salută Drapelul de luptă (The Minister of National Defence Gabriel Oprea saluting the Unit Colours) - foto Vali Ciobârcă