Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea salutã Drapelul de luptã (Defence Minister Gabriel Oprea saluting the Colours) - foto Vali CiobârcãMinistrul Gabriel Oprea îi felicitã pe generalul-locotenent Dan Ghica-Radu ºi pe generalul de brigadã Ariton Ioniþã (Defence Minister Gabriel Oprea congratulating Lieutenant General Dan Ghica-Radu and Brigadier General Ariton Ioniþã) - foto Vali CiobârcãGeneralul de brigadã Ariton Ioniþã primeºte  Steagul de identificare al  SMFT de la generalul-locotenent Dan Ghica-Radu (Brigadier General Ariton Ioniþã takes over the Land Forces Colours from Lieutenant General Dan Ghica-Radu) - foto Vali Ciobârcã
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea salută Drapelul de luptă (Defence Minister Gabriel Oprea saluting the Colours) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1632 ori.
Ministrul Gabriel Oprea îi felicită pe generalul-locotenent Dan Ghica-Radu și pe generalul de brigadă Ariton Ioniță (Defence Minister Gabriel Oprea congratulating Lieutenant General Dan Ghica-Radu and Brigadier General Ariton Ioniță) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 2386 ori.
Generalul de brigadă Ariton Ioniță primește Steagul de identificare al SMFT de la generalul-locotenent Dan Ghica-Radu (Brigadier General Ariton Ioniță takes over the Land Forces Colours from Lieutenant General Dan Ghica-Radu) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 2232 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea adresându-se audienþei (Defence Minister Gabriel Oprea speaking to the audience) - foto Vali Ciobârcãªeful Statului Major General, generalul-maior ªtefan Dãnilã, adresându-se audienþei (Chief of General Staff, Major General ªtefan Dãnilã, speaking to the audience) - foto Vali CiobârcãGeneralul-locotenent Dan Ghica-Radu adresându-se audienþei (Lieutenant General Dan Ghica-Radu delivering his speech) - foto Vali Ciobârcã
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea adresându-se audienței (Defence Minister Gabriel Oprea speaking to the audience) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1920 ori.
Șeful Statului Major General, generalul-maior Ștefan Dănilă, adresându-se audienței (Chief of General Staff, Major General Ștefan Dănilă, speaking to the audience) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1966 ori.
Generalul-locotenent Dan Ghica-Radu adresându-se audienței (Lieutenant General Dan Ghica-Radu delivering his speech) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1989 ori.
Generalul de brigadã Ariton Ioniþã, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre (Brigadier General Ariton Ioniþã, the chief of Land Forces Staff) - foto Vali CiobârcãAspect din timpul ceremoniei de la SMFT (The ceremony conducted at the Land Forces Staff location ) - foto Vali Ciobârcã
Generalul de brigadă Ariton Ioniță, șeful Statului Major al Forțelor Terestre (Brigadier General Ariton Ioniță, the chief of Land Forces Staff) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 2766 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la SMFT (The ceremony conducted at the Land Forces Staff location ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 2442 ori.