Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate în garnizoana Piteºti - foto Vali Ciobîrcã
(Photo from the ceremony organized in Piteºti)Defilarea militarilor de la ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã „Mihai Viteazul” care pleacã în misiune în Afganistan - foto Vali Ciobîrcã
(The troops to be deployed to Afghanistan marching)Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate în garnizoana Piteºti - foto Vali Ciobîrcã 
(Photo from the ceremony organized in Piteºti)
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate în garnizoana Pitești - foto Vali Ciobîrcă
(Photo from the ceremony organized in Pitești)
Vizualizat: 1386 ori.
Defilarea militarilor de la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă „Mihai Viteazul” care pleacă în misiune în Afganistan - foto Vali Ciobîrcă
(The troops to be deployed to Afghanistan marching)
Vizualizat: 1415 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate în garnizoana Pitești - foto Vali Ciobîrcă
(Photo from the ceremony organized in Pitești)
Vizualizat: 1309 ori.