Militari de la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă „Mihai Viteazul” pleacă în misiune în Afganistan (Ceremony for Military Units To Be Deployed to Afghanistan)

Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate în garnizoana Piteºti - foto Vali Ciobîrcã
(Photo from the ceremony organized in Piteºti)

Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate în garnizoana Pitești - foto Vali Ciobîrcă
(Photo from the ceremony organized in Pitești)