Ceremonia prilejuită de plecarea în misiune a „Scorpionilor Roșii” în Afganistan (Ceremony for the “Red Scorpions” To Be Deployed to Afghanistan)

Generalul-maior ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, trece în revistã formaþia "Scorpionilor Roºii" - foto Cãtãlin Ovreiu
(Major General ªtefan Dãnilã, chief of the General Staff, reviewing the “Red Scorpions” formation )

Generalul-maior Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, trece în revistă formația "Scorpionilor Roșii" - foto Cătălin Ovreiu
(Major General Ștefan Dănilă, chief of the General Staff, reviewing the “Red Scorpions” formation )