Ceremonia prilejuită de plecarea în misiune a „Scorpionilor Roșii” în Afganistan (Ceremony for the “Red Scorpions” To Be Deployed to Afghanistan)

Aspect de la ceremonia prilejuitã de plecarea în misiune a „Scorpionilor Roºii” în teatrul de operaþii din Afganistan - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized for the deployment of the „Red Scorpions” in Afghanistan)

Aspect de la ceremonia prilejuită de plecarea în misiune a „Scorpionilor Roșii” în teatrul de operații din Afganistan - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized for the deployment of the „Red Scorpions” in Afghanistan)