Ceremonia decorării Drapelului de luptă la Flotila 90 Transport Aerian (Award for the Colors of the 90th Airlift Flotilla, Otopeni)

ªeful Statului Major General trece în revistã militarii Flotilei 90 Transport Aerian (The Chief of the General Staff reviewing the troops of the 90th Airlift Flotilla ) - foto Valentin Ciobârcã

Șeful Statului Major General trece în revistă militarii Flotilei 90 Transport Aerian (The Chief of the General Staff reviewing the troops of the 90th Airlift Flotilla ) - foto Valentin Ciobârcă