Ceremonia decorării Drapelului de luptă la Flotila 90 Transport Aerian (Award for the Colors of the 90th Airlift Flotilla, Otopeni)

Aspect de la ceremonia de decorare a Drapelului de Luptã (Ceremony for the decoration awarded to the Colors of the 90th Airlift Flotilla ) - foto Valentin Ciobârcã

Aspect de la ceremonia de decorare a Drapelului de Luptă (Ceremony for the decoration awarded to the Colors of the 90th Airlift Flotilla ) - foto Valentin Ciobârcă