Aspect de la întâlnirea oficialã a ºefului SMG, generalul-maior ªtefan Dãnilã, cu comandantul KFOR, generalul-maior Erhard Bühler - foto Petricã Mihalache
(Chief of General Staff, Major General ªtefan Dãnilã and KFOR commander, Major General Erhard Bühler)Militarii din detaºamentul RO FND XXI prezintã onorul ºefului SMG - foto Petricã Mihalache
(Troops of the RO FND XXI Detachment saluting the chief of General Staff)Militarii din detaºamentul RO FND XXI în timpul ceremonialului militar - foto Petricã Mihalache
(Troops of the RO FND XXI Detachment at the military ceremony)
Aspect de la întâlnirea oficială a șefului SMG, generalul-maior Ștefan Dănilă, cu comandantul KFOR, generalul-maior Erhard Bühler - foto Petrică Mihalache
(Chief of General Staff, Major General Ștefan Dănilă and KFOR commander, Major General Erhard Bühler)
Vizualizat: 1581 ori.
Militarii din detașamentul RO FND XXI prezintă onorul șefului SMG - foto Petrică Mihalache
(Troops of the RO FND XXI Detachment saluting the chief of General Staff)
Vizualizat: 1636 ori.
Militarii din detașamentul RO FND XXI în timpul ceremonialului militar - foto Petrică Mihalache
(Troops of the RO FND XXI Detachment at the military ceremony)
Vizualizat: 1557 ori.
Generalul-maior ªtefan Dãnilã conferã "Emblema de onoare a Statului Major General" colonelului Carlo Emiliani, comandantul Multinational Battle Group-West - foto Petricã Mihalache 
(Major General ªtefan Dãnilã awards the Crest of Honor of the General Staff to Colonel Carlo Emiliani, commander of Multinational Battle Group-West)
Generalul-maior Ștefan Dănilă conferă "Emblema de onoare a Statului Major General" colonelului Carlo Emiliani, comandantul Multinational Battle Group-West - foto Petrică Mihalache
(Major General Ștefan Dănilă awards the Crest of Honor of the General Staff to Colonel Carlo Emiliani, commander of Multinational Battle Group-West)
Vizualizat: 1598 ori.