Vizita de lucru a șefului SMG în teatrul de operații din Kosovo (Chief of General Staff Visits the Kosovo TO)

Aspect de la întâlnirea oficialã a ºefului SMG, generalul-maior ªtefan Dãnilã, cu comandantul KFOR, generalul-maior Erhard Bühler - foto Petricã Mihalache
(Chief of General Staff, Major General ªtefan Dãnilã and KFOR commander, Major General Erhard Bühler)

Aspect de la întâlnirea oficială a șefului SMG, generalul-maior Ștefan Dănilă, cu comandantul KFOR, generalul-maior Erhard Bühler - foto Petrică Mihalache
(Chief of General Staff, Major General Ștefan Dănilă and KFOR commander, Major General Erhard Bühler)