Vizita de lucru a șefului SMG în teatrul de operații din Kosovo (Chief of General Staff Visits the Kosovo TO)

Militarii din detaºamentul RO FND XXI prezintã onorul ºefului SMG - foto Petricã Mihalache
(Troops of the RO FND XXI Detachment saluting the chief of General Staff)

Militarii din detașamentul RO FND XXI prezintă onorul șefului SMG - foto Petrică Mihalache
(Troops of the RO FND XXI Detachment saluting the chief of General Staff)