Vizita de lucru a șefului SMG în teatrul de operații din Kosovo (Chief of General Staff Visits the Kosovo TO)

Militarii din detaºamentul RO FND XXI în timpul ceremonialului militar - foto Petricã Mihalache
(Troops of the RO FND XXI Detachment at the military ceremony)

Militarii din detașamentul RO FND XXI în timpul ceremonialului militar - foto Petrică Mihalache
(Troops of the RO FND XXI Detachment at the military ceremony)