Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Bistriþa - foto Vali Ciobîrcã
(The military ceremony organized in Bistriþa)Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Bistriþa - foto Vali Ciobîrcã
(The military ceremony organized in Bistriþa)ªeful Statului Major General, general-maior ªtefan Dãnilã, decoreazã Drapelul de luptã al Batalionului 812 Infanterie - foto Vali Ciobîrcã
(The chief of General Staff, Major General ªtefan Dãnilã, awards a medal to the Colors of the 812th Infantry Battalion)
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Bistrița - foto Vali Ciobîrcă
(The military ceremony organized in Bistrița)
Vizualizat: 1444 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Bistrița - foto Vali Ciobîrcă
(The military ceremony organized in Bistrița)
Vizualizat: 1259 ori.
Șeful Statului Major General, general-maior Ștefan Dănilă, decorează Drapelul de luptă al Batalionului 812 Infanterie - foto Vali Ciobîrcă
(The chief of General Staff, Major General Ștefan Dănilă, awards a medal to the Colors of the 812th Infantry Battalion)
Vizualizat: 1360 ori.
Defilarea militarilor de la Batalionul 812 Infanterie - foto Vali Ciobîrcã
(Troops of the 812th Infantry Battalion marching)Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Bistriþa - foto Vali Ciobîrcã
(The military ceremony organized in Bistriþa)
Defilarea militarilor de la Batalionul 812 Infanterie - foto Vali Ciobîrcă
(Troops of the 812th Infantry Battalion marching)
Vizualizat: 1483 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Bistrița - foto Vali Ciobîrcă
(The military ceremony organized in Bistrița)
Vizualizat: 1426 ori.