Ceremonie militară la Bistrița prilejuită de întoarcerea din Afganistan a Batalionului 812 Infanterie (The 812th Infantry Battalion Returns from Afghanistan)

Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Bistriþa - foto Vali Ciobîrcã
(The military ceremony organized in Bistriþa)

Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Bistrița - foto Vali Ciobîrcă
(The military ceremony organized in Bistrița)