Evacuarea cetățenilor români aflați în Libia (Romanian Military Aircraft Evacuate Romanian Citizens from Libya)

Cetãþeni români ºi strãini ajunºi în siguranþã la Bucureºti cu o aeronavã militarã, 2 martie - foto MApN

Cetățeni români și străini ajunși în siguranță la București cu o aeronavă militară, 2 martie - foto MApN