Evacuarea cetățenilor români aflați în Libia (Romanian Military Aircraft Evacuate Romanian Citizens from Libya)

Grup de cetãþeni români ºi strãini ajunºi în siguranþã pe Aeroportul Internaþional Henri Coanda, sâmbãtã 26 februarie - foto MApN (Romanian and foreign citizens arrived safely on the Henri Coanda International Airport on February 26)

Grup de cetățeni români și străini ajunși în siguranță pe Aeroportul Internațional Henri Coanda, sâmbătă 26 februarie - foto MApN (Romanian and foreign citizens arrived safely on the Henri Coanda International Airport on February 26)