Evacuarea cetățenilor români aflați în Libia (Romanian Military Aircraft Evacuate Romanian Citizens from Libya)

Cetãþeni români ºi strãini evacuaþi cu aeronava C-27 J Spartan, sâmbãtã 26 februarie - foto MApN (Romanian and foreign citizens evacuated with C-27 J Spartan, on Saturday, February 26)

Cetățeni români și străini evacuați cu aeronava C-27 J Spartan, sâmbătă 26 februarie - foto MApN (Romanian and foreign citizens evacuated with C-27 J Spartan, on Saturday, February 26)