Ceremonie de conferire a “Emblemei Onoarea Armatei României” (Ceremony for the awarding of the “Crest of Honor of the Romanian Armed Forces”)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea a conferit "Emblema Onoarea Armatei României" ambasadorului României în Libia, Niculae Stan - foto Vali Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, awarded the “Crest of Honor of the Romanian Armed Forces” to the Romanian Ambassador to Libya, Mr. Niculae Stan)

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea a conferit "Emblema Onoarea Armatei României" ambasadorului României în Libia, Niculae Stan - foto Vali Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, awarded the “Crest of Honor of the Romanian Armed Forces” to the Romanian Ambassador to Libya, Mr. Niculae Stan)