Ceremonie de conferire a “Emblemei Onoarea Armatei României” (Ceremony for the awarding of the “Crest of Honor of the Romanian Armed Forces”)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea a conferit "Emblema Onoarea Armatei României" ministrului afacerilor externe, Teodor Baconschi - foto Vali Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, awarded the “Crest of Honor of the Romanian Armed Forces” to the Minister of Foreign Affairs, Mr. Teodor Baconschi)

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea a conferit "Emblema Onoarea Armatei României" ministrului afacerilor externe, Teodor Baconschi - foto Vali Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, awarded the “Crest of Honor of the Romanian Armed Forces” to the Minister of Foreign Affairs, Mr. Teodor Baconschi)