Ceremonie de conferire a “Emblemei Onoarea Armatei României” (Ceremony for the awarding of the “Crest of Honor of the Romanian Armed Forces”)

Personalul Forþelor Aeriene Române decorat cu “Emblema Onoarea Armatei României” pentru participarea la operaþiunea de repatriere a cetãþenilor români din Libia - foto Vali Ciobîrcã
(Air Force personnel being awarded the “Crest of Honor of the Romanian Armed Forces” for participating in the evacuation of Romanian citizens from Libya)

Personalul Forțelor Aeriene Române decorat cu “Emblema Onoarea Armatei României” pentru participarea la operațiunea de repatriere a cetățenilor români din Libia - foto Vali Ciobîrcă
(Air Force personnel being awarded the “Crest of Honor of the Romanian Armed Forces” for participating in the evacuation of Romanian citizens from Libya)