Aspect de la ceremonia de plecare în teatrul de operaþii din Afganistan a Echipei Operaþionale de Consiliere ºi Legãturã - foto Daniel Burlacu
(Aspect from the ceremony occasioned by the deployment in Afghanistan of the Operational Mentor and Liaison Team)Generalul de brigadã Nicolae Ciucã prezintã mesajul ministrului apãrãrii naþionale - foto Daniel Burlacu
(Brigadier General Nicolae Ciuca delivers the message of the Minister of National Defence)Defilarea Echipei Operaþionale de Consiliere ºi Legãturã - foto Daniel Burlacu 
(The Operational Mentor and Liaison Team’s march)
Aspect de la ceremonia de plecare în teatrul de operații din Afganistan a Echipei Operaționale de Consiliere și Legătură - foto Daniel Burlacu
(Aspect from the ceremony occasioned by the deployment in Afghanistan of the Operational Mentor and Liaison Team)
Vizualizat: 1260 ori.
Generalul de brigadă Nicolae Ciucă prezintă mesajul ministrului apărării naționale - foto Daniel Burlacu
(Brigadier General Nicolae Ciuca delivers the message of the Minister of National Defence)
Vizualizat: 1169 ori.
Defilarea Echipei Operaționale de Consiliere și Legătură - foto Daniel Burlacu
(The Operational Mentor and Liaison Team’s march)
Vizualizat: 1078 ori.