Ceremonia de plecare în teatrul de operații din Afganistan a Echipei Operaționale de Consiliere și Legătură (OMLT Team from the 634th Infantry Battalion "Petrodava" deployed to Afghanistan)

Generalul de brigadã Nicolae Ciucã prezintã mesajul ministrului apãrãrii naþionale - foto Daniel Burlacu
(Brigadier General Nicolae Ciuca delivers the message of the Minister of National Defence)

Generalul de brigadă Nicolae Ciucă prezintă mesajul ministrului apărării naționale - foto Daniel Burlacu
(Brigadier General Nicolae Ciuca delivers the message of the Minister of National Defence)